Jury

EFFIE INDIA 2018 - FINAL ROUND JUDGES - DELHI

 
           
  Alok Lall  Archna Vyas   Chandana Agarwal  Harjot Singh Narang  Jitender Dabas 
 
           
  Kapil Arora  Karan Kumar  Manas Lahiri  Mansoor Ali   Mythili Chandrasekar 
 
           
  Narayan Devanathan  Nidhi Hola  Nishi Suri  Pinaki Bhattacharya  Pratik Mazumder 
 
           
  Rabe T. Iyer  Rajeev Jain  Rohit Prakash Gupta  Sachin Bhalla  Samarjit Choudhry 
 
           
  Shefali Chhachhi   Shubhodip Pal  Siddharth Chawla  Solomon Wheeler  Subhashis Basu 
 
             
  Sumant Bhattacharya  Sumeer Mathur  Sumeet Singh  V. Narayanan